Technické služby Detva, s.r.o.

Address: Bottova 1272, 962 12, Detva, SR
Sekretariát: 045/ 54 55 293
Ekonomický úsek: 045/ 54 55 365
Skládka odpadov Detva Studienec: 045/ 54 58 563

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia: 0905 449 408
e-mail: tsdetva@stonline.sk
Konateľ: Juraj Bystriansky, konatelts@gmail.com

 

VYTVORIŤ ÚČET

*

*

*

*

*

*

ZABUDLI STE HESLO?

*

CHRÁŇME SI NAŠU PRÍRODU, SEPARUJME!

SEPAROVANÝ ODPAD

Terénne úpravy, kopanie rýh, studní ...

Zemné práce

Trávniky, priekopy, vypiľovanie a opiľovanie stromov

Kosenie

Pravidelná údržba cestných komunikácií

Údržba ciest

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte

SPÄŤ HORE